Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Uskoro završava prva faza sanacije splitskog Karepovca

13.12.2019. Nakon intenzivnih radova, splitski Karepovac se transformira u uređeno odlagalište otpada, u što se prilikom radnog posjeta uvjerila i zamjenica direktora Fonda Alenka Košiša Čičin Šain koja je zajedno s gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom obišla saniranu lokaciju.

Nakon intenzivnih radova, splitski Karepovac se transformira u uređeno odlagalište otpada, u što se prilikom radnog posjeta uvjerila i zamjenica direktora Fonda Alenka Košiša Čičin Šain koja je zajedno s gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom obišla saniranu lokaciju. Tom prilikom je istaknula kako je sanacija splitskog odlagališta opada najveći projekt koji Fond sufinancira te kako je u planu da se daljnje faze sanacije prijave na EU financiranje.

Tijekom prve faze sanacije premješteno je preko milijun kubičnih metara starog otpada, napravljena je prometna, hidro te elektro infrastruktura, kao i sanitarna deponija površine oko 70 tisuća metara četvornih s pokosima za odlaganje novog otpada.  

Kako se moglo vidjeti u današnjem obilasku, osim kasete, preostale tri četvrtine deponije je uređeno i dovedeno u stanje za nastavak radova. Otvoren je dio gdje pristiže novi otpad, koji je sveden na svega 500 kvadrata i koji se svakodnevno uredno zatrpava i prekriva. Sljedeće faze sanacije Karepovca predviđaju njegovo ozelenjivanje, sanaciju plohe na kojoj će se ubuduće odlagati otpad kao i njegovo konačno zatvaranje, nakon što sto se izgradi centar za gospodarenje otpadom u Lećevici.