Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Više od 33 milijuna kuna EU sredstava za istraživanja o klimatskim promjenama

14.01.2020. Više od 33 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz OPKK dodijeljeno je danas za realizaciju znanstvenih projekata u sklopu kojih će se istraživati mjere koje mogu dovesti do prilagodbe klimatskim promjenama. Ugovore je dobilo šest zagrebačkih fakulteta.

Više od 33 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ dodijeljeno je danas za realizaciju znanstvenih projekata u sklopu kojih će se istraživati mjere koje mogu dovesti do prilagodbe klimatskim promjenama.

Ugovore je dobilo šest zagrebačkih fakulteta: Fakultete elektrotehnike i računarstva, Prirodoslovno-matematički fakultet, Šumarski fakultet, Agronomski fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet te Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zadru i Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Veleučilište u Slavonskom Brodu, Institut Ruđer Bošković, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša te Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Predstavnicima tih institucija ugovore se uručili ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić te zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Alenka Kočiša Čičin Šain.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u srpnju prošle godine raspisalo je poziv za europsko sufinanciranje projekata koji imaju za cilj pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime. „Klimatske promjene su izazov za cijelo čovječanstvo. Stoga ne čudi da je Europska unija donijela dokument koji od Europe treba stvoriti klimatski neutralan kontinent. U tom smislu već sada imamo znanstveni i politički konsenzus da ulaganja u mjere prilagodbe klimatskim promjenama danas, smanjuju trošak saniranja mogućih šteta u budućnosti“ rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će za ove odabrane projekte osigurati još i nacionalno financiranje u vrijednosti od 15% prihvatljivih troškova, odnosno dodatnih 5 milijuna kuna. „Svima nam je u cilju da se projekti što uspješnije realiziraju te ćemo našim savjetima o EU procedurama i načinu provedbe pomoći korisnicima da u konačnici u što većoj mjeri uspijete povući sva ugovorena sredstva.” rekla je zamjenica direktora Fonda. U tu će svrhu, najavila je Kočiša Činin Šain, Posredničko tijelo razine 2 koje od strane Fonda operativno voditi ove projekte do konca siječnja organizirati i edukativnu radionicu za korisnike na kojoj će ih pobliže upoznati s njihovim obvezama i načinu provedbe projekata.

Ministar Marko Pavić je rekao kako će u sljedeća alokaciji 2021.-2027. minimalno 30% sredstava kohezije ići u tzv. zelenu Europu, a 35 % kohezije u pametnu Europu. „Veseli me da su danas potpisani ugovori i jedno i drugo“, naglasio je Pavić.

 


JPG 1.95 MB