Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

Vlada imenovala Marija Šiljega novim predsjednikom Upravnog odbora Fonda

04.05.2017. Vlada Republike Hrvatske je na današnjoj 35. sjednici razriješila dužnosti dosadašnjeg predsjednika Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Antu Čikotića te dio članova: dr. sc. Marija Šiljega, Zdeslava Matića i prof. dr. sc. Milana Poljaka.

Novim je predsjednikom Upravnog odbora Fonda Vlada imenovala dr. sc. Marija Šiljega, kao predstavnika ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša, dok su novim članovima Upravnog odbora Fonda imenovani:

-   Dario Matanović, kao predstavnik ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša;

-   Marko Markić, kao predstavnik ministarstva nadležnog za poslove energetike;

-   Aleksandra Anić Vučinić, kao predstavnica iz redova stručnjaka iz područja zaštite okoliša.