Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Za energetsku obnovu obrazovnih ustanova moguće dobiti do 95% bespovratnih sredstava

19.06.2015. Danas je otvoren Javni poziv za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja za koji je osigurano 50 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a moguće je dobiti čak do 95% bespovratnih sredstava.

Danas je otvoren Javni poziv  za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja za koji je osigurano 50 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Riječ je o pilot projektu u kojem u postupku dodjele bespovratnih sredstava zajednički sudjeluju Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja kao Posredničko tijelo razine 1 (PT1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 (PT2). Bespovratna sredstva se dodjeljuju u maksimalnom iznosu od 95% ukupno prihvatljivih troškova, dok se intenzitet iznosa određuje prema indeksu razvijenosti lokalnih jedinica samouprave.

Vesna Bukarica, načelnica sektora za energetsku učinkovitost istaknula je ulogu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ovom Pozivu, kazavši kako Fond već neko vrijeme provodi programe Vlade za energetsku obnovu zgrada, kuća i nestambenih zgrada te da je primjetan velik porast zahtjeva u odnosu na prošlu godinu.

„Građani su sve svjesniji koristi koje im nosi energetska obnova, ali i mogućnosti koje im pružamo kroz osiguravanje bespovratnih sredstava. Vjerujemo da će ovaj program, koji  kombinira europska i nacionalna sredstva na način da je sredstava iz EU 30%, a nacionalnih putem Fonda od 40% do 65%, naići na dobar odaziv“ – istaknula je Bukarica.

 „Treba reći da se na ovaj natječaj, između ostalih, mogu prijaviti dječji vrtići, jaslice, osnovne škole, srednje škole, učenički domovi i visokoškolske ustanove. Na tu činjenicu smo posebno ponosni te se nadamo da će ih što veći broj iskoristiti raspoloživa sredstva“ – napomenula je ministrica Mrak- Taritaš.

Naime, sredstva su namijenjena energetskoj obnovi zgrada  i poticanju korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama u vlasništvu središnje države ili vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u vlasništvu javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja.

Ines Androić Brajčić, pomoćnica ministrice za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije, posebno je naglasila kako je glavni cilj ovog Poziva postići uštedu potrošnje energije za grijanje i hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 20%  te kako su prihvatljivi i svi oni Prijavitelji koji su već započeli sa energetskom obnovom nakon 1. siječnja 2014. godine sve dok im projekt na dan objave Poziva nije prešao 50% gotovosti odnosno financijske izvršenosti svih ugovora na projektu.

Upravo iz tog razloga ovim Pozivom se potiče cjelovita obnova zgrada, dakle uključuju se mjere na ovojnici zgrade (povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova), termo-tehničkim, elektrotehničkim sustavima i zahvate na sustavima vodoopskrbe.

 „Inače, prema Operativnom programu Konkurentnost i kohezija, za energetsku učinkovitost zgrada nam je do 2020. godine na raspolaganju 311 milijuna eura iz europskih i strukturnih investicijskih fondova (ESI), odnosno 211 milijuna eura za smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora te 100 milijuna eura za smanjenje potrošnje energije u zgradama stambenog sektora“ – rekla je ministrica Mrak-Taritaš.

 Također, valja napomenuti kako će se u svrhu edukacije potencijalnih prijavitelja, počevši od 1. srpnja 2015., svaku srijedu u prostorijama MGIPU organizirati stručne radionice na kojima će polaznici moći saznati sve što je potrebno, a vezano je uz prijavnu dokumentaciju i pravilno ispunjavanje iste. 

Za kraj, ministrica Mrak-Taritaš je za 30. lipnja 2015. godine najavila raspisivanje trajno otvorenog natječaja za izradu projektne dokumentacije za „Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ koja će se financirati u stopostotnom (100%) iznosu.

Potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje:   JAVNI POZIV

Detaljnije informacije o natječaju možete pronaći ovdje: STRUKTURNI FONDOVI