Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Zadarski upravitelji zainteresirani za novi natječaj za energetsku obnovu zgrada

03.11.2016. U Zadru je danas održana radionica o energetskoj obnovi višestambenih zgrada, koja je okupila brojne upravitelje i suvlasnike zgrada zainteresirane za mogućnosti sufinanciranja. Upravitelji, odnosno predstavnici stanara morat će prikupiti 15-ak različitih dokumenata te se u provedbi projekta striktno pridržavati svih propisanih procedura.

Sektor za energetsku učinkovitost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost besplatno će savjetovati i pomagati upraviteljima i predstavnicima stanara pripremiti projekte kako bi povukli što više novaca za energetsku obnovu svojih zgrada, rečeno je to danas na radionici koju je u Zadru organizirao  Fond u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja. Okupljeni su sa zanimanjem pratili izlaganja jer je mogućnost 60%-tnog  sufinanciranje prilika za mnoge građane koji žele urediti svoje zgrade.

Samir Kerenović iz Fonda je pojasnio  kako se u odnosu na prošle godine kada su se za projekte energetske obnove višestambenih zgrada dobivali poticaji Fonda, od ove godine se s nacionalnog prelazi na europsko sufinanciranje. I dok su primjerice neke zgrade u Splitu i Dubrovniku već uspješno koristile sredstva Fonda, Šibenik, a posebno Zadar u tome se nisu baš „proslavili“. U Šibeniku su novac za obnovu iskoristile tek dvije, a u Zadru nijedna višestambena zgrada. Stoga bi povećanje subvencija od 40 na 60% trebalo biti dodatni poticaj i tim sredinama da počnu uz pomoć Fonda pripremati projekte i dobiti dio bogatog  EU budžeta. Naime, prema Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“, Hrvatskoj je do 2020. godine iz EU fondova za ovu namjenu na raspolaganju 70 milijuna eura.  

A da bi uspjeli dobiti taj novac upravitelji zgrada, odnosno predstavnici stanara morat će u sklopu natječajne dokumentacije priložiti 15-različitih dokumenata te se u samoj provedbi projekta, ukoliko bude odobren, striktno pridržavati svih propisanih procedura. Zbog toga će Fond odnosno njegov Sektor za energetsku učinkovitost savjetovati potencijalne korisnike te im pomagati oko prijave projekta, ali i u kasnijim fazama njegove provedbe. „Država je upraviteljima i stanarima osigurala stručnu podršku te će ekspertni timovi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost stanarima i upraviteljima biti na raspolaganju za individualne konzultacije. Pored toga organiziramo i edukativne radionice na kojima im korak po korak prolazeći kroz natječajnu dokumentaciju objašnjavamo sve detalje javnog poziva“, ističe Kerenović. Nada se da će visok postotak sufinanciranja i 13 milijuna kuna koliko se maksimalno može dobiti za energetsku obnovu zgrade potaknuti i upravitelje s ovog područja da započnu s pripremom kvalitetnih projekata.

U Fondu smatraju da prijava koje udovoljavaju traženim uvjetima neće nedostajati jer već postoji 600-tinjak zgrada koje su već daleko odmakle s pripremom dokumentacije. No, Maja Buterin iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja ističe da se oni koji ne prođu u prvom krugu ne trebaju obeshrabriti jer nakon što se iskoristi prvih 147 milijuna kuna, slijedi drugi krug natječaja. Naime do 2020. godine nam je iz EU fondova za raspolaganju za energetsku obnovu zgrada čak 70 milijuna eura.

Osim natječaja za višestambene zgrade vlada veliki interes i za energetsku obnovu obiteljskih kuća, pogotovo iz razloga jer su nam i za to na raspolaganju europska sredstva od 30 milijuna eura. Buterin pojašnjava kako europska regulativa ne poznaje fizičke osobe kao potencijalne prijavitelje pa su naša nadležna ministarstva kod Europske komisije inicirala da se pokrene  procedura izmjena  direktive kako bi i fizičke osobe mogle aplicirati za bespovratna sredstva Europskih strukturnih i investicijskih fondova.  S obzirom na to u sljedećoj godini možemo očekivati objavu poziva i za energetsku obnovu obiteljskih kuća. „Nadamo se ubrzo jer postoji veliki interes građana i za povlačenje tih sredstva koja s obzirom da ih imamo na raspolaganju, bilo bi šteta ne iskoristiti.“, ističe Buterin.

 

PREZENTACIJA - Energetska obnova višestambenih zgrada - MGIPU
PDF 601.36 kB
PREZENTACIJA - Energetska obnova višestambenih zgrada - uloga Fonda
PDF 2.02 MB
PREZENTACIJA - Energetska obnova višestambenih zgrada - postupci nabave
PDF 657.47 kB