Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: k[email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Započeo projekt izgradnje pristaništa Sakadaš u PP Kopački rit

18.05.2018. U Prijemnom centru parka u Kopačevu, danas je održana početna konferencija projekta izgradnje turističkog pristaništa Sakadaš u Parku prirode Kopački rit. Projekt se financira EU sredstvima u sklopu OPKK te sredstvima Fonda i Ministarstva zaštite okoliša.

U Prijemnom  centru parka u Kopačevu, danas je održana početna konferencija projekta izgradnje turističkog pristaništa Sakadaš u Parku prirode Kopački rit. Projekt izgradnje financira se sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva zaštite okoliša.

Nakon uvodnih riječi ravnatelja Ustanove, dr.sc. Tomislava Bogdanovića, projekt su predstavili Vesna Hrvojević, rukovoditeljica Odsjeka tajništva Ustanove i Dražen Pašuld, voditelj projekta, koji su najavili provedbu do 2021. godine. Osnovni cilj projekta je povećanje broja posjetitelja educiranih o prirodnoj baštini Kopačkog rita. U sklopu aktivnosti planirana je izgradnja i opremanje nove posjetiteljske infrastrukture unutar parka, novo pristanište s pontonskim sistemom koji se prilagođava vodostaju područja te osiguravanje bolje dostupnosti posjetiteljskim sadržajima, što se osobito odnosi na osobe s invaliditetom. Dodatno je planirana i nabava turističkog broda i 4 čamca na solarni pogon, koji će, zbog svog tihog kretanja i neškodljivosti za okoliš bitno unaprijediti doživljaj prirodnih vrijednosti parka. Najavljeni su i edukativni programi za različite skupine učenika i posjetitelja te je izrađena studija upravljanja posjetiteljima.

Ugovor o dodjeli sredstava između JUPP Kopački rit, SAFU-a i Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova je potpisan 05. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 11.014.407,14 kn, od čega 85% odnosno 9,4 milijuna kuna financira Europska unija. Dodatnih 10% sredstava odnosno oko 1,1 milijun kuna osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je Ministarstvo zaštite okoliša projekt podržalo s oko 550.000 kuna.

Nakon predstavljanja projekta, skupu se obratila gđa Tatjana Roth, pročelnica Upravnog odjela za kontinentalni turizam OBŽ, koja je naglasila važnost razvoja kontinentalnog turizma u županiji, a projekti kao ovaj direktno utječu na poboljšanje ponude i veću turističku atraktivnost Osječko-baranjske županije. Načelnik općine Bilje, općine Kopačkog rita, g. Željko Cickaj pozdravio je  početak projekta gradnje novog pristaništa, jer ponuda u parku čini cjelinu s drugim turističkim sadržajima općine Bilje. Nakon prezentacije, gosti su obišli lokaciju projekta na jezeru Sakadaš, a KUD Bilje je u glazbeno-plesnom programu predstavio dio bogate baranjske baštine.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do sad je podržao brojne projekte na području parka prirode Kopački rit, u koje je uložio oko 15 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Osim unaprjeđenja infrastrukture parka te centra za posjetitelje, sufinancirana je i obnova vodnog režima Aljmaškog rita, koji je neophodan za održavanje močvarnog tipa staništa, što je osnova prirodne vrijednosti i razvijene bioraznolikosti ovog Parka, te njegov visoki stupanj zaštite. Očekuje se i skoro pokretanje projekta obnove dvorca Tikveš, koji je također prijavljen za EU sufinanciranje i za koji je Fond osigurao gotovo 5 milijuna kuna.