Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Započinje nova isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

21.01.2020. Nakon što su zaključeni ugovori s tvrtkama koje su, sukladno provedenom postupku javne nabave, odabrane za nabavu dijela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Fond će od ovog tjedna započeti s isporukom 47.471 metalnih i HDPE kontejnera te zvona. Spremnici će se isporučiti gradovima i općinama koje su iskazale potrebu za takvom vrstom komunalne opreme te s Fondom imaju zaključen ugovor.

Ove aktivnosti provode su u cilju smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, a sufinanciraju se iz EU Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

Naime, Fond je kao korisnik EU sredstava proveo postupak javne nabave vrijedan 370.631.802,09 kuna za 5 različitih grupa spremnika te su nakon provedbe istog odabrani isporučitelji za četiri grupe dok je postupak za nabavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada zapremnine 80 l, 120 l, 240 l i 360 l poništen te je u tijeku novi. 85% sredstava osigurano je iz europskog Kohezijskog fonda, dok će 15% osigurati jedinice lokalne samouprave u svojim proračunima. 

„Fond je već u drugoj polovici prošle godine isporučio jedinicama lokalne samouprave dio opreme koja se odnosi na nabavu metalnih zvona, te prema dogovorenom terminskom planu krećemo s daljnjom isporukom spremnika. Paralelno s ovim provodimo postupak javne nabave za nabavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada te se nadamo da ćemo ove godine gradovima i općinama osigurati svu potrebnu komunalnu infrastrukturu kako bi građani u što većoj mjeri odvajali otpad na kućnom pragu.“ Prema podatcima o odvojenom prikupljanju otpada na odlagališta se odlaže 66%  proizvedenog komunalnog otpada, dok je stopa recikliranog komunalnog otpada u 2018. godini iznosila 25,3 %. Do konca ove godine Hrvatska bi, prema ciljevima iz Plana gospodarenje otpadom odvojeno trebala odvojeno prikupiti 50% komunalnog otpada, pa je nabava komunalne infrastrukture jedna od pretpostavki da se to i ostvari. Uz to, naglasila je Čilić, gradovi i općine trebaju intenzivno raditi i na edukaciji te informirati građane gdje i kako odvajati pojedine vrste otpada.  

Ukratko o projektu: 

Projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada financira se iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Podsjećamo, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je objavilo ograničeni Poziv na dostavu projektnog prijedloga za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na koji se javio  Fond kao jedini prihvatljivi prijavitelj. U cilju pripreme projektnog prijedloga, Fond je za jedinice lokalne samouprave objavio Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika. Nakon što su gradovi i općine dostavile broj i vrstu potrebnih spremnika Fond je počeo pripremati dokumentaciju za provedbu objedinjene javne nabave. 

U projektu sudjeluje 407 jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes za nabavu spremnika i udovoljile uvjetima poziva, te sklopile odgovarajuće ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je Korisnik u ovom EU projektu. 

Vrijednost projekta iznosi 370.631.802,09 kn od čega se 85% odnosi na bespovratna EU sredstva, a ukupno se nabavlja 1.230.695 komada spremnika raznih vrsta i zapremina.

 

SPREMNIK
JPG 123.32 kB
SPREMNIK
JPG 108.42 kB
SPREMNIK
JPG 206.48 kB