Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

Završio eko natječaj za vrtiće i škole „Otpad odvoji i nagradu osvoji“

12.06.2017. Danas je završio edukativni natječaj - Otpad odvoji i nagradu osvoji namijenjen svim vrtićima i školama u Hrvatskoj, kojeg je organizirao Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike.

„Drago mi je da je natječaj pokrenuo veliko zanimanje kod vrtića i škola za ovu temu. Dobro je poznato da vrtići i škole već dugo provode razne eko programe i da su svjesni važnosti edukacije od najranije dobi o ovoj temi. Navike se najbolje usvajaju od malena. Ujedno nas je iznenadio i broj prijavljenih radova s obzirom na kratko vrijeme trajanja natječaja. Gotovo 180 prijava stiglo je iz raznih predjela Hrvatske. Poticanje ponovnog korištenja i odvajanja otpada su ključne aktivnosti postupanja s otpadom, kako bi se smanjila količina istog na odlagalištima. Dobitnicima nagrada čestitam i želim puno uspjeha u daljnjem provođenju eko programa u svojim institucijama, a svim sudionicima najiskrenije zahvaljujem na iskazanom interesu i uloženom trudu“- rekao je povodom zatvaranja natječaja v.d. direktora Fonda Ljubomir Majdandžić.

Cilj provedbe ovog natječaja bio je, prije svega, educirati djecu i mlade o mogućnostima koje nudi obnova i ponovno korištenje ili recikliranje starih, korištenih stvari i sirovina. Istovremeno cilj natječaja je bio motivirati djecu i mlade na razmišljanje o važnosti očuvanja okoliša u kojem živimo te da se na zabavan i kreativan način upoznaju s važnošću sustava gospodarenja otpadom. Sustav ima ulogu poticanja usvajanja boljih navika u vezi s otpadom – da se što manje otpada proizvodi, što manje odlaže na odlagališta, da se stvari ponovno koriste te otpad pravilno razvrstava, čime se priprema za recikliranje ili ostale načine prerade. Za održiv sustav gospodarenja otpadom potrebni smo svi.

Novi eko natječaj planira se na jesen, a svi detalji će biti poznati čim se stvore potrebni uvjeti o čemu ćemo na vrijeme informirati na službenim stranicama Fonda.

Rezultate natječaja možete pogledati ovdje: http://odvoji-osvoji.fzoeu.hr/rezultati-natjecaja