Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

Zelena škola stigla u Osnovnu školu Belec

01.06.2016. Danas je u Osnovnoj školi „Belec“ održana motivacijska radionica „Zelena škola“ namijenjena učenicima viših razreda, iako je sudjelovalo i nekoliko njih iz nižih razreda te ravnateljica škole i nastavnici. Cilj radionice bio je ukazati na važnost racionalnog gospodarenja energijom i otpadom kako u školi tako i u vlastitim domovima.

Danas je u Osnovnoj školi „Belec“ održana motivacijska radionica „Zelena škola“ namijenjena učenicima viših razreda, iako je sudjelovalo i nekoliko njih iz nižih razreda te ravnateljica škole i nastavnici. Cilj radionice bio je ukazati na važnost racionalnog gospodarenja energijom  i otpadom kako u školi tako i u vlastitim domovima. Uz priče o klimatskim promjenama, porastu koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi i globalne temperature te uz primjere iz svakodnevnog života o potrošnji energije i raspolaganju s otpadom, učenici su izradili vlastiti plan svoje buduće zelene škole.

Današnje škole, vrtići, uredi, bolnice i ostali radni prostori, imaju veliku potrebu za energijom, vodom i raznim materijalima (najviše papirom) što uzrokuje i veliku količinu otpada. Najpoželjnije ponašanje u gospodarenju otpadom je spriječiti da on uopće nastane. Na radionici se govorilo o mogućnostima gospodarenja otpadom. Najveći utjecaj na okoliš ima potrošnja energije i emisije stakleničkih plinova. U većini slučajeva glavni potrošač energije je sustav grijanja, zatim električna rasvjeta te ostali uređaji u koje spada i uredska oprema. Stoga je ljudsko ponašanje ključno za provođenje mjera energetske učinkovitosti, a njegova uspješnost ovisi o spremnosti na promjene navika, obrazaca ponašanja, ali i o stupnju educiranosti o ovoj tematici. Na radionici je bilo riječi o besplatnim mjerama čiji je utjecaj na energetski učinkovito ponašanje u uredima značajan.

Učenici su na radionici dobili prikladne brošure, a škola pak kutak za reciklažu koji se jednostavno može postaviti u svaki razred.