Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

O Fondu

Nepravilnosti

Osoba zadužena za nepravilnosti

Petra Zgomba, dipl.iur.

Tel: 01/5391-922

email: [email protected]

Zamjena osobe za nepravilnosti

Ljiljana Bukovec, dipl.oec.

Tel: 01/5391-892

email: [email protected]

 

Povjerljiva osoba

Petra Zgomba, dipl.iur.

Tel: 01/5391-922

email: [email protected]

Zamjena povjerljive osobe

Ljiljana Bukovec, dipl.oec.

Tel: 01/5391-892

email: [email protected]

 

KONTAKT ZA NEPRAVILNOSTI (EU sredstva)

Nepravilnost je svaka povreda odredbi EU i/ili nacionalnog zakonodavstva, koja proizlazi iz određene radnje ili propusta gospodarskog subjekta, a koja ima ili bi mogla imati učinak nanošenja štete proračunu EU kroz neopravdanu stavku rashoda. Svaka počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje istih, može se prijaviti bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i/ili prijevare i bez obzira na to jesu li počinjene namjerno ili iz nehaja.

Prijave sumnje na nepravilnosti i sumnje na prijevare mogu se prijaviti Osobi za nepravilnosti u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Operativni program Zaštita okoliša 2007. – 2013. na email: [email protected]

Prijave sumnje na nepravilnosti i sumnje na prijevare mogu se prijaviti Osobi za nepravilnosti u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  -  Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na email: [email protected]

Također, svatko može obavijestiti Europsku komisiju, tj. Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) o sumnjama na prijevare i nepravilnosti koje utječu na financijske interese Europske unije. U pravilu, što su informacije konkretnije i što se ranije zaprime, tim bolje. Treba dostaviti i sve raspoložive dokumente kojima se potkrjepljuju takve informacije. OLAF-u se može pristupiti na bilo kojem jeziku i različitim kanalima:

Svi kontakti mogu se pronaći na: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm

Sumnja na prijevaru i nepravilnosti mogu se prijaviti i Samostalnom odjelu za suzbijanje nepravilnosti (AFCOS) u Ministarstvu financija i to:

  • dopisom na: Ministarstvo financija – Samostalni odjel za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, Katančićeva 5, 10000, Zagreb, Hrvatska,
  • telefaksom na: +385 1 4591 – 248;
  • E-mailom na [email protected].