Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Obavijesti

NAJAVA: regionalne radionice za JLS-ove o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

10.04.2018.

Nastavno na objavljeni javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, organizirat će se regionalne radionice na kojima će djelatnici Fonda predstavnicima gradova i općina te njihovim komunalnim društvima detaljno objasniti proceduru, način i uvjete prijave. Posebna pozornost na radionicama će biti posvećena metodologiji izračuna potrebnog volumena spremnika, kako bi se što preciznije odredila količina potrebne komunalne opreme.

Radionice će se održati u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Hrvatskom gospodarskom komorom i to u:

  • Zagrebu – 16. travnja u 11:00 sati (Velika vijećnica HGK, Rooseveltov trg 2)
  • Rijeci – 17. travnja u 11:00 sati (dvorana HGK, Bulevar oslobođenja 23)
  • Osijeku - 23.travnja u 11:00 sati (dvorana HGK, Europske avenije 13)
  • Splitu – 26. travnja u 9:00 sati i u 13:00 sati (dvorana HGK, Obala Ante Trumbića 4)

Predviđeno vrijeme trajanja radionice je 3 sata, a sudionicima bi prije održavanja iste trebali proučiti dokumentaciju koja je dostupna na mrežnim stranicama Fonda http://fzoeu.hr/hr/zastita_okolisa/zastita_okolisa/gospodarenje_otpadom/nabava_spremnika_za_odvojeno_prikupljanje_otpada/. Ujedno se preporuča ponijeti i prijenosna računala, koja će biti potrebna za praktični dio radionice. U sklopu praktičnog dijela bit će dodatno pojašnjena metodologija izračuna, s ciljem što točnijeg određivanja potrebne količine spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, tekstila te biootpada.

Javni poziv je otvoren 45 dana. Nakon što Fond obradi sve pristigle zahtjeve, bit će moguće procijeniti ukupni iznos investicije, na temelju kojeg će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave.

Sredstva za ovu namjenu osiguralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike putem Operativnog programa „Konkurentnosti i kohezija“ - 85% investicije će se tako sufinancirati iz europskog Kohezijskog fonda, dok 15% sredstava moraju osigurati jedinice lokalne samouprave u svojim proračunima.

VAŽNO! Sudjelovanje na radionici je potrebno prijaviti e-mailom na [email protected], s naznakom termina odabrane radionice (za Split je potrebno navesti i sat održavanja radionice).

Okvirni program radionice:

1.    Javni poziv i zahtjev za podnošenje iskaza interesa
2.    Nacrt ugovora između Fonda i JLS, izjava odgovorne osobe
3.    Prikaz mogućih nepravilnosti i korekcije
4.    Protokol o financijskom praćenju
5.    Metodologija izračuna, podaci Hrvatske agencije za zaštitu okoliša, tehničke karakteristike spremnika
6.    Pitanja i odgovori
7.    Praktični dio radionica na kojem će se prikazati simulacija prijava na javni poziv