Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]fzoeu.hr

Obavijesti

OBAVIJEST o objavi terminskog plana za Grupu 2, Grupu 3 i Grupu 5 za razdoblje od 17.02.2020. do 23.02.2020. godine

14.02.2020. U tijeku su isporuke spremnika iz Grupe 2 , Grupe 3 i Grupe 5 u postupku nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Objavljen je terminski plan za Grupu 2, Grupu 3 i Grupu 5 za razdoblje od 17.02.2020. do 23.02.2020. , a možete ga pronaći na http://www.fzoeu.hr/hr/obavijesti/status_aktivnosti_u_postupku_javne_nabave_spremnika_za_odvojeno_prikupljanje_komunalnog_otpada/

Više o projektu možete saznati na http://fzoeu.hr/hr/zastita_okolisa/zastita_okolisa/gospodarenje_otpadom/nabava_spremnika_za_odvojeno_prikupljanje_otpada/

Terminski plan za Grupu 2, Grupu 3 i Grupu 5 za razdoblje od 17.02.2020. do 23.02.2020. godine
PDF 607.94 kB