Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Obavijesti

OBAVIJEST o obvezi reciklažnih dvorišta da preuzimaju otpad obuhvaćen sustavom povratne naknade

21.07.2020.

Obveza osoba koje upravljaju reciklažnim dvorištem o preuzimanju otpada obuhvaćenog sustavom povratne naknade

Člankom 18. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 81/2020 od 15. srpnja 2020. godine) propisuje se obveza osoba koje upravljaju reciklažnim dvorištem za sudjelovanje u sustavu povratne naknade, na način da je ista dužna:

  • preuzimati otpadnu ambalažu obuhvaćenu sustavom povratne naknade,
  • isplatiti iznos povratne naknade potrošaču te
  • tako preuzeti otpad predati ovlaštenoj osobi u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Slijedom navedenog, tehnički uvjeti postupanja s otpadom obuhvaćenih sustavom povratne naknade te pravo na troškove preuzimanja i predaje tog otpada uređuju se ugovorom sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Uvjeti gospodarenja otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade te zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i obrade otpadne ambalaže propisani su odredbama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži („Narodne novine“ broj 88/15, 78/16, 116/17 i 14/20).

Pojedinosti vezane za sklapanje ugovora i za preuzimanje otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade nalaze se na slijedećim linkovima:

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: 01/5391-902, 01/5391-932, 01/5391-919, 01/5391-816 i 01/6448-421.