Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Obavijesti

OBAVIJEST o privremenom zatvaranju Javnog poziva za sufinanciranje projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“

07.08.2019. KLASA: 310-34/19-03/04 URBROJ: 563-04-02/12-19-3

7. kolovoza 2019.

Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „pametnih  gradova i  općina“ -  obavijest o privremenom zatvaranju Javnog poziva

Zbog velikog broja zaprimljenih prijava na Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“ (u daljnjem tekstu: Javni poziv) koji je objavljen 19. lipnja 2019. godine s prvim danom zaprimanja 2. kolovoza 2019. godine na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) i u „Narodnim novinama“ broj 60, ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Javnog poziva dosegnuo je s danom 7. kolovoza 2019. godine razinu veću od ukupnog raspoloživog iznosa financijskih sredstava.

Stoga ovim putem obavještavamo sve zainteresirane podnositelje zahtjeva da Fond od 7. kolovoza 2019. godine od 16:00 sati do daljnjega neće zaprimati i obrađivati nove zahtjeve i dopune zahtjeva za sufinanciranje.

Zahtjevi zaprimljeni u poštanskim uredima ili pisarnici Fonda nakon navedenog vremena neće se razmatrati.

Sukladno uvjetima Javnog poziva, zahtjevi se razmatraju kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda, pri čemu su oba načina dostave jednakopravna u pogledu redoslijeda zaprimanja i obrade. Sredstva Fonda dodjeljuju se do iznosa ukupno raspoloživih sredstava Fonda.
Fond će po objavi ove Obavijesti donijeti Odluku o zatvaranju Javnog poziva ukoliko se utvrdi da su do trenutka objave ove Obavijesti iskorištena sva sredstva predviđena Javnim pozivom. U protivnom, ukoliko ne nastupi završetak kalendarske godine, Fond će nakon utvrđenja iskorištenja sredstava, ponovno pokrenuti postupak zaprimanja zahtjeva.

 

 

OBAVIJEST O PRIVREMENOM ZATVARANJU JAVNOG POZIVA - PAMETNI GRADOVI I OPĆINE
PDF 332.39 kB