Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva (ZO-12/2015) za korištenje sredstava fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja projekta „plan postupnog smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (HCFC R22 - kontrolir

18.11.2015.

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva (ZO-12/2015)
PDF 302.74 kB