Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Obavijesti

OBAVIJEST prijaviteljima na javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila

13.08.2020. U cilju informiranja zainteresiranih prijavitelja ovim putem dajemo obavijest o tijeku provedbe javnih poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima kao i pravnim osobama 2020., kako slijedi u nastavku.

Provedba Poziva teče sukladno odredbama i propisanoj proceduri  što uključuje tehničku, financijsku i pravnu analizu zaprimljenih prijava nakon čega za potpune i  prihvatljive prijave slijedi izrada odluka i ugovora, potpisivanje i ovjera istih te otprema korisnicima. Dodjela sredstava odvija se uz poštivanje vremenskog slijeda zaprimanja prijava. Ugovorni kompleti s dopisom, odlukom o dodjeli sredstava te ugovorom o sufinanciranju dostavljaju se poštom korisnicima sukcesivno po navedenoj proceduri. Taj proces je u tijeku i neki korisnici su već vratili Fondu sklopljene ugovore.

Prijave koje sadrže nepotpunu dokumentaciju trenutačno nemaju uvjete za dodjelu sredstava pri čemu ističemo kako su pozivi privremeno zatvoreni za zaprimanje novih prijava kao i dopunu postojećih prijava. Po završetku cijele procedure, a uzimajući u obzir vrijeme i iznos utroška sredstava uslijedit će obavještavanje ovih prijavitelja i konačno zatvaranje poziva.

Za prijave koje su ocijenjene kao neprihvatljive (primjerice traži se sufinanciranje vozila s  emisijom stakleničkih plinova većom od propisane ili slično) Fond dostavlja prijaviteljima odgovarajuće priopćenje putem pošte, što je također u tijeku provedbe.

Konačno, prijave na Poziv koje je Fond zaprimio nakon vremena utroška sredstava se ne razmatraju i takvi prijavitelji bit će skupno obaviješteni priopćenjem putem mrežne stranice Fonda također po konačnom zatvaranju Poziva. 

Sve eventualne nove obavijesti o tijeku provedbe Javnog poziva bit će pravovremeno objavljene na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr.