Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Obavijesti

OBAVIJEST vezana za Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama iz prosinca 2019.

28.04.2020. Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama od 04. prosinca 2019. godine („Narodne novine“ broj 118/19) i Izmjena javnog poziva od 27. prosinca 2019. („Narodne novine“ broj 127/19) - obavijest

Sukladno Odluci Fonda (KLASA: 024-04/20-07/4, URBROJ: 563-01/1-20-1) od 19. ožujka 2020. godine Fond će za korisnike koji su po provedenom Javnom pozivu za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama ostvarili pravo na sredstva Fonda temeljem Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda radi neposrednog sufinanciranja korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama davanjem sredstava pomoći, a s kojima Fond nije sklopio ugovore o sufinanciranju, na zahtjev korisnika odgovarajuće produžiti rok za provedbu javne nabave određen Odlukom o odabiru korisnika sredstava Fonda.

OBAVIJEST
PDF 45.84 kB