Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

Od 1. prosinca na snagu stupa novi pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima

27.11.2015. Od 1. prosinca 2015. godine stupa na snagu novi Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima. Pravilnik se primjenjuje na kategorije vozila: M1, N1 L2, L4 i L5 (osim L5e).

Sukladno Pravilniku, proizvođač je obvezan voditi evidenciju o količini vozila i o količini izvezenih vozila i prema broju šasije vozila. Osim izvješća koje je do sad dostavljano Fondu, potrebno je dostaviti i excel tablicu, čiji sadržaj je definiran u Obrascu OV1. Također je u obrascu potrebno popuniti i podatke o količini baterija i akumulatora ugrađenih u vozila, iako se na njih ne obračunava naknada.

Osnova za obračun naknade je, kao i do sad, masa motornog vozila navedena u homologacijskom dokumentu ili tehničkoj dokumentaciji vozila. Međutim, razlika je u načinu izračuna, ovisno o datumu uvoza/unosa vozila:

  • do 23.10.2015. godine se od mase vozila oduzima prosječna težina vozača od 75 kg,
  • od 24.10.2015. godine se od mase oduzima i prosječna težina vozača (75kg) i prosječna masa goriva od 40 kg tj. ukupno 115 kg.

Posebna novost je i što od 1.12. prilikom uvoza/unosa vozila za vlastite potrebe od sada osim građana i proizvođači (pravne i fizičke osobe - obrtnici) moraju dostaviti podatke na Obrascu OV1 Fondu putem carinskog ureda nadležnog za obračun i plaćanje trošarina (lokacija ureda se određuje prema sjedištu tvrtke). Podatke je potrebno dostaviti najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni kalendarski mjesec.

Za prvu registraciju vozila u Hrvatskoj obvezna je dostava dokaza da je uplaćena naknada gospodarenja Fondu. Bez dokaza nije moguće registrirati vozilo. U slučaju kad se vozilo kupi kod proizvođača ili trgovca u Hrvatskoj, dokaz o plaćenoj naknadi gospodarenja predstavlja račun s navedenim iznosom naknade gospodarenja. Dakle, svi proizvođači i trgovci su od 1.12. dužni na ispostavljenim računima iskazati iznos obračunate naknade gospodarenja. U slučaju kada proizvođač ili građanin uveze vozilo za vlastite potrebe, dokaz o plaćenoj naknadi gospodarenja predstavlja Rješenje Fonda s pečatom o plaćenoj naknadi (koje se dobije u carinskim uredima).

Pravilnik, kao i cjeloviti tekst upute za proizvođače i trgovce nalaze se na http://www.fzoeu.hr/hr/naknade/naknade_temeljem_zakona_o_odrzivom_gospodarenju_otpadom/naknada_za_gospodarenje_otpadnim_vozilima/.

Dodatne informacije moguće je dobiti i e-mailom. naknade@fzoeu.hr.