Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]fzoeu.hr

Obavijesti

ODLUKA o poništenju Javnog natječaja za direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 15/17)

10.05.2017.

Na temelju Odluke Upravnog odbora Fonda KLASA: 024-04/17-03/5, URBROJ: 563-01/69-17-2 od 5. svibnja 2017. godine, poništava se Natječaj za imenovanje direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 17. veljače 2017. godine.

Poništenje Natječaja za direktora Fonda
PDF 45.43 kB