Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Obavijesti

Otvoren Javni poziv za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže

30.09.2015.

Cijena sakupljanja i otkupna cijena otpadnih ambalažnih materijala određivat će se prema  ponudama koje će zainteresirani sakupljači dostaviti na objavljeni Javni poziv Fonda za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (Narodne novine broj 104/159 od 29. rujna 2015. godine). Tako će cijena usluge sakupljanja biti rezultat tržišnih cijena, što će posljedično dovesti do smanjenja troška sustava gospodarenja otpadnom ambalažom, te implicirati smanjenjem naknada proizvođačima.

Na objavljeni javni poziv mogu se prijaviti sve pravne i fizičke osobe-obrtnici koji imaju dozvolu za sakupljanje neopasne otpadne ambalaže i koji ispunjavaju posebne uvjete propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i navedenim Javnim pozivom. Zainteresirani moraju, uz ostalu propisanu dokumentaciju,  do 13. studenog 2015. godine dostaviti ponudu, odnosno Programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond.  Provedbom Programa mora se na godišnjoj razini ostvariti cilj sakupljanja koji iznosi najmanje 60% količine neopasne ambalaže stavljene na tržište Republike Hrvatske.

Programom se mora predvidjeti sakupljanje otpadne ambalaže od PET-a, Al/Fe-a i stakla volumena većeg od 0,20 l namijenjene za pića od prodavatelja i osoba koje upravljaju reciklažnim dvorištima te drugih osoba koje sukladno odredbama Pravilnika preuzimaju otpadnu ambalažu od pića od potrošača. Također, Program mora obuhvatiti i sakupljanje neopasne otpadne ambalaže od drva, tekstila, papira i kartona, višeslojne (kompozitne) otpadne ambalaže, otpadne ambalaže od metala, stakla i plastike koja nije obuhvaćena sustavom povratne naknade od posjednika a koji sukladno Pravilniku jesu prodavatelji, osobe koje upravljaju reciklažnim dvorištem, pravne osobe i fizičke osobe – obrtnici, te sa sakupljačkih mjesta sakupljača. Novost je da sakupljači moraju predvidjeti preuzimanje neopasnog otpada od plastike i stakla koji u okviru zakonske obveze prikupljaju davatelji usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Svu prikupljenu otpadnu ambalažu sakupljači otkupljuju od Fonda i dužni su ju predati na oporabu odnosno recikliranje.

Jedan od uvjeta je nabavka uređaja za brojanje jedinica otpadne ambalaže koja se ručno zaprima kod prodavatelja, kao i ostale opreme koja omogućava sljedivost i sigurnu manipulaciju ovom vrstom otpada. Naime, samo uređaji za brojanje osiguravaju maksimalnu kontrolu isplate povratne i manipulativne naknade  i svode na najmanju moguću mjeru mogućnost zloporabe i višestrukog povrata jedinica otpadne ambalaže u sustav.

Tekst Javnog poziva
PDF 3.98 MB
Obrazac 1. - Program za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
XLSX 25.1 kB
Obrazac 2. - Prijavni list
XLSX 25.13 kB
Pojašnjenje Javnog poziva za podnošenje Programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
PDF 116.05 kB
Izmjene i dopune Javnog poziva za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
PDF 385.29 kB
Pojašnjenje Javnog poziva-RESPEKT d.o.o.
DOCX 15.01 kB
Pojašnjenje Javnog poziva-RESPEKT d.o.o.
DOCX 15.13 kB
Pojašnjenje Javnog poziva-RESPEKT d.o.o.
DOCX 15 kB
Pojašnjenje Javnog poziva-RESPEKT d.o.o.
DOCX 14.79 kB
Pojašnjenje Javnog poziva-Reoma Grupa
DOCX 16.79 kB
Pojašnjenje Javnog poziva - Eko-Flor Plus d.o.o.
DOCX 15.26 kB
Pojašnjenje Javnog poziva - Eko-Flor Plus d.o.o.
DOCX 19.75 kB
Pojašnjenje Javnog poziva-Eko otok d.o.o.
DOCX 15.79 kB
Odluka o odabiru najprihvatljivijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
PDF 775.05 kB