Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Obavijesti

Vlade Republike Hrvatske donijela Uredbu o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

01.10.2015. Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima, kojom se propisuje način izvršenja obveza postizanja propisanog cilja u vezi s gospodarenjem otpadnim prijenosnim baterijama i akumulatorima te način izračuna i iznos naknade za gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima. Tvrtke su tu naknadu dosad fiksno plaćale 8,40 kuna po kilogramu baterija i akumulatora.

Po novom, naknada gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima izračunavat će se ovisno o količini prijenosnih baterija i akumulatora koje tvrtka stavlja na tržište te stvarnom trošku gospodarenja tom vrstom otpada. Stvarni trošak odredit će se temeljem javnog poziva na kojem će se prikupljati ponude za najpovoljnijeg sakupljača baterija i akumulatora. Naknada će se kao i do sada uplaćivati na račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Uredba je usvojena u sklopu Akcijskog plana zakonodavnih aktivnosti za provedbu vladine Odluke o smanjenju parafiskalnih nameta.