Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Publikacije

Komunikacijski materijali

Projekti i programi koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost su na tiskanim i promotivnim materijalima poput brošura, letaka, oglasa, internetskih stranica i slično dužni istaknuti logotip Fonda ili logotip Zajedno čuvamo okoliš, kojem je u potpisu navedeno "Sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost".

Na ovom mjestu možete pronaći sve potrebne grafičke materijale -  logotipe u vektorskom obliku te grafičke standarde za njihovu primjenu. Napominjemo kako je korištenje logotipa Fonda dopušteno isključivo uz pismenu dozvolu te uz uvjet da se pridržavate uputa o njihovoj primjeni. Za dodatna pojašnjenja se možete obratiti Službi za odnose s javnošću Fonda na [email protected].

Unaprijed zahvaljujemo!

FZOEU logo
ZIP 683.72 kB
Zajedno čuvamo okoliš - logotipovi
ZIP 1.92 MB
Zajedno čuvamo prirodu - logotipovi
ZIP 10.61 MB
OZNAKA ZA POVRATNU NAKNADU - upute i priprema za tisak
7Z 2.21 MB
OZNAKA ZA PREUZIMANJE AMBALAŽE U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE - priprema za tisak
ZIP 616.33 kB
OZNAKA ZA PREUZIMANJE EE OTPADA - priprema za tisak
7Z 831.71 kB
OZNAKA ZA PREUZIMANJE OTPADNIH BATERIJA - pripreme za tisak
RAR 1.64 MB
UPUTE ZA KORISNIKE SREDSTAVA: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.
PDF 990.57 kB