Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Zaštita okoliša

Zaštita prirode

Ruralni razvoj

Politika ruralnog razvoja EU-a stalno se razvija kako bi odgovorila na izazove koji se pojavljuju u ruralnim područjima. U skladu sa strategijom Europa 2020. tri su dugoročna strateška cilja politike ruralnog razvoja EU-a u razdoblju od 2014. do 2020., a odnose se na poticanje konkurentnosti poljoprivrede, osiguravanje održivog upravljanja prirodnim resursima i akcija protiv klimatskih promjena te postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz svoje programe potiče aktivnosti kojima se sustavno djeluje na smanjivanje nepovoljnih utjecaja na prirodne resurse u ruralnim područjima, kao što su onečišćenje tla, vode i zraka, što predstavlja jedan od ciljeva zajedničke politike Europske unije.

Suradnja Fonda i Ministarstva branitelja sukladno Sporazumu o suradnji potpisanom u veljači 2014. godine nastavlja se u 2015. godini provedbom Javnog natječaja za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva branitelja radi zajedničkog financiranja projekata zadruga hrvatskih branitelja u području zaštite okoliša. Cilj zajedničkog financiranja projekata zadruga hrvatskih branitelja je poticanje i razvijanje gospodarskih djelatnosti zadruga hrvatskih branitelja u ruralnim područjima, prilagođavanje proizvodnih prostora standardima EU i zapošljavanje.