Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Nacionalni javni pozivi i natječaji

Područje natječaja
Korisnici sredstava
Status natječaja
Otvoren
Zatvoren

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 2020

Otvoren: 02.07.2020.

Tekst Javnog poziva - zgrade javne namjene 2020.
PDF 893.47 kB
Izjave JP OIE zgrade javne namjene 2020
XLS 392.5 kB

Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2020.

Otvoren: 02.07.2020.

Tekst Javnog poziva - kupnja energetski učinkovitih vozila građanima 2020.
PDF 398.55 kB

Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnici sredstava Fonda 2020.

Otvoren: 30.06.2020.

Javni poziv - električna vozila_pravne osobe
PDF 585.75 kB
Izjave - električna vozila - pravne osobe
XLS 375.5 kB
Obrazac - podaci o podnositelju i vozilima - pravne osobe
XLSX 227.82 kB

Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva - gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020.

Otvoren: 30.06.2020.

Javni poziv - punionice 2020.
PDF 517.55 kB
Izjave - punionice 2020.
XLS 383.5 kB
Obrazac - podaci o podnositelju i punionicama 2020.
XLSX 221.66 kB

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju

Otvoren: 29.06.2020.

Tekst Javnog poziva FNE 2020
PDF 740.95 kB
Izjave FNE 2020
XLS 412.5 kB

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Otvoren: 25.06.2020.

Sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda

Najčešća pitanja i odgovori

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća
PDF 805.77 kB
Izjave koje je potrebno priložiti prilikom prijave
XLS 421 kB
Popis energetskih certifikatora - REGIJA I: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Koprivničko-križevačka županija, Sisačko-moslovačka županija
PDF 258.71 kB
Popis energetskih certifikatora - REGIJA II: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Brodsko-posavska županija, Požeško-slavonska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija
PDF 256.35 kB
Popis energetskih certifikatora - REGIJA III: Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Karlovačka županija, Ličko-senjska županija
PDF 248.65 kB
Popis energetskih certifikatora - REGIJA IV: Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija
PDF 245.65 kB

Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva

Otvoren: 25.06.2020.

Sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda

Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva
PDF 862.92 kB
Izjave koje je potrebno priložiti prilikom prijave - ranjive skupine građana
XLS 418 kB

2020 Javni natječaj (ZO-4/2020) za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga)

Otvoren: 19.06.2020.

Tekst Javnog natječaja ZO-4/2020
PDF 643.63 kB
Obrazac Izjava o partnerstvu ZO-4/2020
DOC 39.5 kB
Obrazac Izjava za korištenje pretporeza ZO-4/2020
DOC 30 kB
Obrazac Izjave da osnivač udruge nije politička stranka ZO-4/2020
DOC 30 kB
Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja ZO-4/2020
DOC 42 kB
Obrazac Opis projekta ZO-4/2020
XLSX 75.06 kB
Obrazac Proračun projekta ZO-4/2020
XLS 43.5 kB
Smjernice za ponovnu uporabu
PDF 2.24 MB
Upute za prijavitelje ZO-4/2020
PDF 1.09 MB

Javni poziv za sufinanciranje kupnje kondenzacijskih bojlera u okviru mjera ugradnje u zgrade/obiteljske kuće koje su oštećene u potresu od 22.3.2020. godine

Otvoren: 10.06.2020.

OBAVIJEST prijaviteljima na Javni poziv za sufinanciranje kupnje kondenzacijskih bojlera u okviru mjera ugradnje u zgrade/obiteljske kuće koje su oštećene u potresu od 22.ožujka 2020.godine

Javni poziv za sufinanciranje kupnje kondenzacijskih bojlera u okviru mjera ugradnje u zgrade/obiteljske kuće koje su oštećene u potresu od 22.3.2020. godine
PDF 1.66 MB
Prijavni obrazac za bojlere_2020
XLS 355.5 kB
Predložak Odluke
PDF 395.36 kB
Predložak Ugovora
PDF 321.1 kB
Zahtjev za isplatu - bojleri 2020
XLS 359.5 kB

Poziv za iskaz interesa osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje zgrada za provedbu programa energetske obnove obiteljskih kuća svih građana vlasnika obiteljskih kuća i ranjivih skupina građana u opasnosti od energetskog siromaštva

Otvoren: 08.06.2020.

Zatvoren: 18.06.2020.

Poziv za iskaz interesa
PDF 684.42 kB
Prijavni obrazac za certifikatore
XLSX 231.03 kB

Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje "Tradicionalnih" projekata iz programa LIFE 2014-2020 za LIFE natječaj 2020. godine

Otvoren: 01.06.2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurali su nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2020. godini.  Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Odabrane projekte Europska komisija kroz program LIFE sufinancira u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju do 60 %, odnosno do najviše 75 % sufinanciranja za projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i stanišnih tipova propisanih EU direktivama o staništima i pticama.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će LIFE projekte s najviše 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode.

Na LIFE program mogu se prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva, kojeg možete pronaći na poveznici.

Više informacija

Javni poziv (ZO-1/2020) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima

Otvoren: 21.02.2020.

Izmjena Javnog poziva ZO-1/2020 za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima
PDF 610.19 kB
Javni poziv (ZO-1/2020) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima
PDF 673.52 kB
Obrazac 1. JP ZO-1-2020 - Opći podaci o JLS
XLSX 14.96 kB
Obrazac 2. JP ZO-1-2020 - Spec.kom.opr.
XLSX 13.98 kB
Obrazac 3. JP ZO-1-2020 - PDV
DOC 39 kB